ความสัมพันธ์กับความเสี่ยง

การศึกษาพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่มีโรคลมชักตายเกือบจะในสภาพและเหตุการณ์เช่นเดียวกันกับผู้หญิงที่เป็นโรคลมชักเช่นโรคเลือดออกมะเร็งและการฆ่าตัวตายเป็นต้นแม้ว่าจะมีความถี่มากกว่า เราไม่สามารถจัดทำสถิติเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตได้บนพื้นฐานของหญิงตั้งครรภ์ที่เสียชีวิตทั้งห้ารายที่เป็นโรคลมชัก แต่เราสามารถสรุปได้ด้วยความมั่นใจทางสถิติอย่างมาก Continue reading “ความสัมพันธ์กับความเสี่ยง”