ประเทศจีนกำลังพยายามที่จะก้าวสู่ระดับโลก

นักศึกษาชาวต่างชาติส่วนใหญ่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาในประเทศจีนมากกว่าหลักสูตรภาษา “นั่นแสดงให้เห็นว่าระดับการศึกษาในประเทศจีนมีมากขึ้นและเป็นที่รู้จักมากขึ้น มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในประเทศจีนกำลังพยายามที่จะก้าวสู่ระดับโลกด้วย “เธอกล่าว นอกจากนี้รูปแบบการศึกษายังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นายโรชัตกล่าวว่าช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างจีนกับประเทศอื่น ๆ Continue reading “ประเทศจีนกำลังพยายามที่จะก้าวสู่ระดับโลก”